کنسرت موسیقی گروه…
تاریخ برگزاری:
ساعت برنامه:
مکان برنامه:
قیمت بلیط:
توضیح برنامه های اجرایی کنسرت:
شیوه تهیه بلیط: پرداخت وجه بلیط و ارسال تصویر فیش واریزی و نام و نام خانوادگی پرداخت کننده و تعداد بلیط بر اساس پرداخت، به واتس اپ شماره ۰۹۱۳۷۶۱۵۶۰۴ و دریافت کد بلیط برای ورود به برنامه.

آشنایی با اجراکنندگان:

این یک عنوان است