نوشته‌ها

مقاله استخراج نت موسیقی از نویز تایر مسعود نکویی

مقاله استخراج نت موسیقی از نویز تایر مسعود نکویی

چکیده :

نویز تایر در شرایط واقعی با سرعتهای متفاوت بررسی و ضمن تجزیه و تحلیل آن ، نتهای موسیقی موجود از صدای حاصل از حرکت تایرها بعنوان آهنگ تایربدست آمد . این نتها می توانند جهت یافتن وضعیت لحظه ای تایر و جلوگیری از حوادث ناشی از وجود شی ء خارجی بین شیارها و سطح تایر مورد استفاده قرار گیرد .

واژه های کلیدی : نتهای تایر ، سمفونی تایر

مقدمه :

درحقیقت وقتی تعداد مولفه های صوت مرکب زیاد و نزدیک یکدیگر باشند، صوت خاصیت خوشایند و منظم خود را از دست می دهد،که این موج همان نویز(نوفه) است. که معمولا بعنوان یک عنصر مزاحم تلقی می گردد و در طراحی تایر ، سعی درکاهشآن است .

مکانیسم تولید نویز تایر در سه موضوع کلی بیان می شود : ۱- ایجاد صدا در لوله های صوتی تایر(شیارهای تایر) با عبور هوا ازبین شیارها (همانند سازهای بادی ) وسایش با سطح تایر ۲- صدای ناشی از برخورد بلوکهای گل تایر با سطح زمین (سازهای کوبه ای) . ۳- صدای ناشی از اصطکاک سطح تایر با سطح جاده (سازهای آرشه ای) . (در شکل ۱ نمونه ای از لوله صوتی و محل آن روی تایر آورده شده است.)

 

مقاله استخراج نت موسیقی از نویز تایر مسعود نکویی

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow