نوشته‌ها

nekooei.com

اصالت احساس

من از تبار آدمیانم به ورطه تردید

در این کشاکش رفتن به سمت باداباد

و تنها ره آورد من از دست رفته ناب

اصالت احساس است و پاره های کتاب

اصالت احساس کودکانه نیست

تجربه ای ست ز سالها احساس

به خود دروغ می گوییم که می گوییم

زخود دروغ می شنویم که می شنویم

و باز می گوییم

هرچه باداباد…

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow