موسیقی سبز، زندگی سبز – پارتیتور مجازی

موسیقی سبز چیست؟

این یک چالش و یا اجبار نیست !

این یک پویش است!

پویشی برای نجات طبیعت! نجات درختان! نجات زمین!

چرا موسیقی سبز؟

بخاطر چاپ پارتیتور برای هر موزیسین در هر سال یک درخت قطع می شود

به ازای بریدن هر درخت بخاطر انتشار برگه های نت ۲۷۰۰ لیتر اکسیژن در سال کمتر تولید می شود

بخاطر چاپ نتهای هر گروه موسیقی در هر سال یک پرینتر به ضایعات صنعتی اضافه می شود

پوسترهای تبلیغ کنسرتهای موسیقی در هر سال باعث قطع شدن هزاران درخت می شوند

۱۵ سال طول می کشد تا یک درخت به حدی رشد کند که من و شما بخاطر چاپ نتهایمان بی رحمانه قطعش کنیم

جهان سبز و موسیقی سبز؟

ز قطع هر درخت با ارتفاع ۱۲٫۲۰ متر و قطر بین ۱٫۸ تا ۲٫۴ متر حدود ۸۳۳۳ برگ a4 (و یا  ۱۱۸۱۹ برگ B5) با ۸۰ گرم وزن تولید  می شود.

هر پارتیتور موسیقی کلاسیک به طور متوسط شامل ۲۰ صفحه است.
اگر هر گروه کر رپرتوار ۲۰ قطعه ای داشته باشد یعنی هر خواننده ۴۰۰ برگ a4 رپرتوار دارد.
هرگروه کر به صورت متوسط شامل ۴۰ خواننده می باشد.
اگر یک گروه کر شامل ۴۰ خواننده باشد یعنی ۱۶۰۰۰برگ مورد نیاز است.
برای یک گروه کر به طور متوسط دو درخت قطع میشود

چه کار باید انجام داد ؟

فقط کافی است :

برای چاپ موسیقی و نت های آن از چاپگر استفاده نکنیم

از پارتیتور های الکترونیک استفاده کنیم

موسیقی و پارت خود را از بر کنیم

سریال موسیقی سبز فصل اول (برگ نت مجازی)

سریال موسیقی سبز فصل اول قسمت اول

( برگ نت مجازی اثر چه خوشه )

سریال موسیقی سبز فصل اول قسمت دوم

( برگ نت مجازی اثر موسیقی زباله ها )

سریال موسیقی سبز فصل اول قسمت سوم

( برگ نت مجازی اثر جهان سبز )

سریال موسیقی سبز فصل اول قسمت چهارم

( برگ نت مجازی اثر آب اومد )

سریال موسیقی سبز فصل اول قسمت پنجم

( برگ نت مجازی اثر خدای ناخدا )

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow