پرنده یعنی حرمت پرواز مسعود نکویی

پرنده یعنی حرمت پرواز مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

پرنده یعنی حرمت پرواز مسعود نکویی این مجموعه تلاشی است در جهت یافتن لحن موزون بیان احساسات

دیباچه

بنام او  ، که هرچه هست از اوست . این مجموعه تلاشی است  در جهت یافتن لحن موزون بیان احساسات که به دوران دانشجوئی ام بازمی گردد  . آن زمان که شعر و موسیقی را توأمان تجربه می کردم  و  به دنبال زبان خاص خودم می گشتم  . به حرمت  اوقاتی  که  در اوج احساس سطرهای  این کتاب  را سروده ام ، نامش را – پرنده …  یعنی حرمت پرواز-  نهادم  .  لازم به ذکر است در منظومه راز یاس که  شامل  شعر  و  توضیحات می باشد   ،   تفکیک  توسط نوع خط صورت گرفته است .

 – تقدیم به تمامی عزیزانم و آنانکه دوستشان دارم.

 – تقدیم به همراهان عزیزی که با سطرهای من همسفرند.

مسعود نکویی – ۱۳۸۴

فهرست

  • دیباچه
  • سلام ساده
  • طراوت
  • قضاوت
  • راهی
  • زیباترین آواز
  • قست
  • عشق شیرین
  • راز یاس

 

 

پرنده یعنی حرمت پرواز

 

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow