کتاب پارتیتور یشکی مسعود نکویی

کتاب پارتیتور یشکی مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب پارتیتور یشکی مسعود نکویی – پارتیتور موسیقی کر – آثار آواز جمعی مربوط به موسیقی و فرهنگ شرق ایران

گوشه ای از پیشگفتار مولف :

در گذار هزاره سوم که شرق و غرب عالم در پی احیا و معرفی فرهنگ و هنر خویش به سبکهای گوناگون و معرفی آن به جهانیان هستند و با توجه به آثار اندک کُرال آکاپلای ایرانی محلی و قومی بر آن شدیم تا بخش کوچکی از فرهنگ، آداب و رسوم، روش های زندگی، آثار باستانی، بازی های سنتی و در مجموع میراث فرهنگی جنوب شرق ایران زمین را که تا به حال به شیوه ی آواز جمعی چندصدایی (کُرال پُلی فُنیک) در نیامده اند را ساخته و یا تنظیم نماییم تا این میراث به آیندگانی برسد که جویای فرهنگ و هنر اصیل و لهجه و گویش های زیبای این مناطق کهن باشند. می دانیم که برخی مناطق استان کرمان به روایت تاریخ از ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ سال قدمت دارند و تنوع لهجه ها و گویش ها و سازهای کهن این مناطق کم نظیر است. …

فهرست :

  • مهروطن
  • م کویرم
  • دارقالی
  • یشکی دوشکی
  • صبح بازار
  • یوسف گم گشته
یشکی اسکرین شات

نمونه صفحات کتاب یشکی

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow