کتاب پارتیتور کارآوا مسعود نکویی

کتاب پارتیتور کارآوا مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب پارتیتور کارآوا مسعود نکویی – آثار آواز جمعی آکاپلا مربوط کار و تلاش ایرانیان

گوشه ای از پیشگفتار مولف :

آواهای کار وتلاش، نغمه های زندگی و پویندگی بر سرشاخه های مشاغل و حرفه های قدیم ایران زمین، بیانگر روحیات شاد و پرنشاط و حماسی ساکنان این سرزمین و گویای همت مردمانی سخت کوش و تلاشگر بوده است. احیا و بازسازی این نغمه ها که به همراه مشاغل و حرفه هایشان منسوخ شده اند و گاهی بصورت نمادین از آنها یاد می شود با شیوه ای نوین و با نقشهایی آوازی می تواند نام و یاد کارآواها را زنده نگه دارد و برای نسلهای آتی به یادگار بگذارد. شیوه آکاپلای پلی فنیک بصورت کنترپوانتیک و هارمونیک که در جهان بسیار شناخته شده و مورد اقبال جهانیان است با قابلیت امکان به نمایش درآوردن همزمان نقشها و بدون استفاده از ساز و تنها با حنجره و مکانیسم آوازی انسان می تواند این آواها و نواها را در یک قطعه موسیقی به گوش مخاطب برساند و با کار رفتارهای مربوط به همان بصورت اکت و حرکت، نحوه انجام آن بخش از مشاغل را نیز به نمایش بگذارد. بدیهی است که این آثار نخستین آثار کرال آکاپلا پلی فنیک از کارآواهای ایران هستند که ” کارآوا ۱″ نخستین آلبوم از این سبک می باشد.

 

فهرست :

 • قلنگر
 • قپه سبز
 • گلیم سیرجان
 • گودخشمالا
 • کش کشو
 • کوش
 • کلامالی
 • رخشوری
 • کودکان کار
 • چرخو
 • کارگه کوزه گری
 • حموم
 • جهان سبز
گوشه ای از کتاب کارآو مسعود نکویی

گوشه ای از کتاب کارآو مسعود نکویی

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow