کتاب پارتیتور قوتو مسعود نکویی

کتاب پارتیتور قوتو مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب پارتیتور قوتو مسعود نکویی – آثار آواز جمعی آکاپلا مربوط به موسیقی و فرهنگ ایران

گوشه ای از پیشگفتار مولف :

مدتها می اندیشیدم که چگونه می توان آثار موسیقی متعالی با تکنیکهای متداول موسیقی روز تولید نمود و به جامعه معرفی کرد و همیشه تصویری کلی و با موضوعات عمومی ملی و جهانی به ذهنم خطور می کرد اما اکنون که فرهنگ عامه و میراث شفاهی مردم این مرز و بوم در حال فراموشی است و آخرین مردمان آن روزگار یا به دیار باقی شتافتند و یا پا به سن پیری گذاشته اند، دیگر فرصتی نیست و تنها راه، حفظ و انتشار نشانه ها و یادهایی از این درّ گرانبها با لهجه و گویش محلی و با هنر ارزشمند موسیقی است.
در این مجموعه علاوه بر آهنگهایی از مراسم ملی ایرانی و کرمانی به گویشهای های نیشابوری و تربت جام و خراسانی نیز پرداخته شده است همچنین در این مجموعه آثار بی کلام و وکال و استفاده از مدهای کهن ایرانی نیز به چشم می خورد.

 

فهرست :

 • هفت سین
 • نوروز
 • حاجی فیروز
 • قووتو
 • مهر
 • مارم
 • گلپونه ها
 • نوایی
 • کتیبه
 • خنده ها
 • بهشت جاودان
کتاب پارتیتور قوتو

برگی از کتاب پارتیتور قوتو

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow