کتاب پارتیتور آوای پرستش مسعود نکویی

کتاب پارتیتور آوای پرستش مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب پارتیتور آوای پرستش مسعود نکویی – آثار آواز جمعی آکاپلا مربوط هنر آوازی مذهبی

گوشه ای از پیشگفتار مولف :

هنرهای آوایی مذهبی در ایران و جهان شامل پیشینه سترگی از آثار با زبانهای مختلف این عرصه خاکی است که هر یک به زبان خود بیانگر فرهنگ پرستش و ستایش است. در این زمینه آثار بسیاری از موسیقی غرب برای کلیسا(آکاپلا) تصنیف گردیده و به زیباترین شیوه اجرا می شود اما در فرهنگ آوایی اسلامی و ایرانی این هنر آوایی با تفاوتهای بسیار و مبتنی بر موسیقی مُنُفُنیک(تکصدایی) و هِتِرُفُنیک(تکصدایی با تزئینات آزاد) بنیان نهاده شده و تا کنون آثار ساخته شده بصورت پارتیتور منتشر نشده است.

کتاب حاضر نخستین کتاب پارتیتور کرال آکاپلای پلی فنیک(آواز گروهی بدون ساز چندصدایی) مذهبی در ایران و جهان اسلام است که تلاشی در جهت استفاده از تکنیکهای آوازگروهی جهانی با رعایت موازین موسیقی آوازی جهان اسلام بوده است. امیدواریم که این تلاش مستمر، مثمر ثمر واقع گردد و جوانان پرشور مذهبی بتوانند از آن به خوبی استفاده نمایند.

انگیزه اصلی انتشار این کتاب این است که علی رغم تعدد گروههای آوایی مذهبی در ایران، آثار این گروهها با تکنیکهای قرون وسطایی غربی تصنیف و اجرا می گردد و مسلما شایسته این همه تلاش نیست که آثار کم تکنیک و ساده و اکثرا با خطاهای چندصدایی و تکراری و بدون تنوع توسط این عزیزان تولید و اجرا گردد.

لذا تصمیم گرفتم این مجموعه را به جامعه آوایی مذهبی ایران و جهان اسلام تقدیم کنم. لازم به ذکر است که در آثار این کتاب تا حد ممکن از قوانین هارمونی و کنترپوان غربی کمتر استفاده شده و بیشتر به لحن و محتوا و چندصدایی های مبتنی بر ایمیتاسیون و کانن و حرکات کنترپوانتیک و واخوانهای مربوط به موسیقی ایرانی توجه شده است تا رنگ و بوی غربی به خود نگیرد.

 

فهرست :

  • الله
  • ایا من لیس لی من هو مجیر
  • همای رحمت
  • وکم الله لطف خفی
  • یا سائلی
  • یوسف المفقود
  • حلالم کن
  • امام رضا (طوبی)
  • خدای ناخدا
  • کارگه کوزه گری
کتاب پارتیتور آوای پرستش مسعود نکویی

برگی از کتاب آوای پرستش مسعود نکویی

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow