کتاب پارتیتور آشق مسعود نکویی

کتاب پارتیتور آشق مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب پارتیتور آشق مسعود نکویی – مجموعه ترانه های کودکانه مربوط به فرهنگ مردم کرمان

گوشه ای از پیشگفتار مولف :

کتاب پارتیتور آشُق ، یادگار بازیهای ایرانیان دوران پارینه سنگی تا امروز است که پیشینه برخی از این بازیها حدود ۱۱۰۰۰ سال می باشد. در سرزمین کهن ایران که اقوام بیشماری در آن ساکن شدند، بازیهای محلی جزو کار و فعالیت روزانه به شمار می رفت و بسیاری از کارآواها فرم بازی نیز به خود گرفتند. این بازیها تا دو دهه پیش بصورت جدی در محله ها و منازل و محافل سرگرمی مردم بود تا اینکه به دورانی رسیدیم که با هجوم بازیهای مجازی و رایانه ای و تلفن همراه و … بازیهای کهن ایرانی نفسهای آخر خود را می شمرند و در حال فراموشی هستند. سیستمهای هوشمند رایانه ای و تکنولوژیهای همراه با امکانات ارتباطات مجازی و بازیهای مجازی ، عرصه را بر بازیهای ایرانی تنگ نموده است و این سیستمهای هوشمند از کودکان ما انسانهایی کم هوش بار آورده اند. بازیهای محیط واقعی با رویکرد گروهی و رقابتها و فداکاری ها و روحیه یاری و یاوری و افزایش قدرت محاسبات و تصمیم گیری محیط واقعی و در کوتاهترین زمان ممکن ، کودکان و نوجوانان را برای زندگی واقعی آماده می سازد. …

فهرست :

 •  ماچلس
 • تشله بازی
 • اشق
 • خشتک بالشتک
 • اب اومد
 • زم زم
 • هفت سنگ
 • کفتر بازی
 • یه قل دو قل
 • ألک دولک
 • اسیاب بچرخ
 • گردو بازی
 • منقلی بدو
 • داکی کتو
 • عمو زنجیر باف
 • لاشه به کرمون میبرم
آشق

برگی از کتاب پارتیتور آشق

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow