کتاب مدیریت موسیقی مسعود نکویی

کتاب مدیریت موسیقی مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب مدیریت موسیقی مسعود نکویی – رهبری و مدیریت موسیقی و تکنیک های مدیریت موسیقی

 

پیشگفتار مولف :

کتاب مدیریت موسیقی حاصل تجربیات سالها کار گروهی موسیقی و استفاده از سیستم های مدیریتی، صنعتی و سازمانی است که از ابزارهای مدیریت در صنعت و مدل های تعالی سازمانی و کیفیت در این مقوله استفاده گردیده است. در این کتاب از متدها و ابزارهای مدیریتی و رهبری غیر ایرانی استفاده شده است و بخشی از این مجموعه بیانگر مدل اولیه کاربردی، جهت استفاده سازمانها و گروه های موسیقی در ایران است. این کتاب به ابعاد گوناگونی در زمینه رهبری و مدیریت، مدل های ارزیابی تعالی سازمانی و ارزیابی کیفیت و تکنیکهای مدیریت بصورت کاربردی در صنعت و فعالیتهای موسیقی می پردازد و نخستین مجموعه در ایران است که به ابعاد مدیریت موسیقی و به صورت کاربردی می پردازد.

امروزه با وجود سیستم های مکانیزه و متدهای بی شمار مدیریت و رهبری، دیدگاه های مقطعی و فاقد ساختار مدیریتی نمی توانند زمینه رشد گروه های موسیقی را فراهم کنند و به دلیل ظرافت های هنر موسیقی و کمّی نشدن ارزش های فعالیت ها و فرایندها عمدتا در کوتاه مدت با دلخوری اعضا، گروه منحل می شود و یا شرایط قوانین و عرف فعالیت های موسیقی را به چالش می کشد.معمولا حامیان با درک اجتماعی و هنری مد نظر هنرمندان موسیقی نیز به ندرت یافت می شود یا اینکه به جای استفاده کاربردی از موسیقی، از هنرمند استفاده ابزاری می شود. از طرفی اختلاف دیدگاه های اعضای گروه نیز گاهی منجر به توقف کار گروهی و یا حذف می شود.

به هر حال هدف نگارنده، آشنایی موزیسین های جوان با ابزارهای قدرتمند مدیریت صنعتی در جهت برنامه ریزی های بلند مدت برای اجرا و تولید در بازار صنعت موسیقی است و داشتن تمامی متغیر ها  به صورت کمی و جداول و نمودارها و به صورت مقایسه ای با در نظر گرفتن اهداف بودجه و چشم اندازها آورده شده است. این روش بصورت نظری و عملی به نگرش و رشد گروه های موسیقی یاری می رساند و هم اکنون چند گروه ایرانی از مطالب استخراج شده از این کتاب برای رشد و تعالی گروه و سازمان خود استفاده می کنند. مطالب مکمل این کتاب در زمینه صنعت گردشگری موسیقی از همین مولف است که توصیه می گردد جهت درک کامل مطالب این کتاب مطالعه گردد.

در پایان از تیم نشر موسسه نسل مهر و سازمان مدیریت صنعتی کرمان و آقای دکتر زاهد شیخ الاسلامی، خانم دکتر شهیندخت خوارزمی و آقای مهندس برسام صباغ، سرکار خانم وحیده قاسمی، سرکار خانم لیلاسادات میرحسینی، سرکار خانم مریم امامی پور و تمامی عزیزانی که بنده را برای انتشار این مجموعه یاری رساندند سپاسگزارم.

 

 

کتاب مدیریت موسیقی مسعود نکویی

کتاب مدیریت موسیقی مسعود نکویی

 

 

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow