کتاب فنون آوا و نوا مسعود نکویی

کتاب فنون آوا و نوا مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب فنون آوا و نوا مسعود نکویی – رهیافتی به دنیای موسیقی، صدا و آواز

این کتاب به عنوان راهنمایی بی نظیر درمورد آنچه هر آواز خوان و مربی آوازی باید بداند می پردازد. در بخش های مختلف کتاب به بهترین وجه ممکن لیستی از واژها و تعاریف را به زبانی ساده بیان می کند.

فهرست

 • مزامیر حضرت داوود نبی
 • دیباچه
 • چندی درباره ی کر آماتور ومدرسه ای
 • اجزای گروه سرود مدرسه ای
 • آنچه باید از کر بدانیم
 • نکات تئوری موسیقی
 • علوم و موسیقی
 • فرمهای موسیقی
 • آشنایی با سبکهای موسیقی معاصر
 • آواشناسی در موسیقی
 • انواع موسیقی فیلم
 • منابع
کتاب فنون آوا و نوا مسعود نکویی

بخشی از کتاب فنون آوا و نوا

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow