کتاب اصالت احساس مسعود نکویی

کتاب اصالت احساس مسعود نکویی

کتاب الکترونیکی – موسیقی سبز جهان سبز

کتاب اصالت احساس مجموعه ای از اشعار مسعود نکویی بنوعی بازگشت به خویشتن و کودک درون را به تصویر می کشد. در این بخش این کتاب بصورت الکترونیکی برای دانلود و فروش آماده شده است.

فهرست:

 • تو آن حماقت ابری
 • شبیه یک باران
 • به سطح مسکر شهوت
 • به زخم بیماران
 • شبیه لقمه ی خونین
 • به نیش کفتاران
 • فروش هستی ی انسان
 • به رسم بدکاران !
 • … من از تبار آدمیانم
 • به ورطه ی تردید
 • در این کشاکش رفتن
 • به سمت باداباد
 • و اعتقاد من از دست رفته ی ناب
 • اصالت احساس است وپاره های کتاب
 • اصالت احساس ،
 • کودکانه نیست !
 • تجربه ای ست
 • ز سالها احساس !
 • به خود دروغ می گوییم
 • که می گوییم
 • زخود دروغ می شنویم
 • که می شنویم
 • و باز می گوییم
 • هر چه بادا باد

 

برای حمایت از #موسیقی_سبز و #جهان_سبز و جلوگیری از قطع درختان کتاب الکترونیکی میخریم !

 

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow