خرید موسیقی بیکلام یشکی

دانلود اثر یشکی از آلبوم موسیقی مکتب خانه

آموزش اثر یشکی بصورت کرال آکاپلا پلی فونیک

بازگشت به لیست آثار

 

 

شعر اثر یشکی :

یشکی دوشکی سنجتی پیش رف
دوشکی قهوه ای، دِتا بید مشکی
(یکی دو رج سنجدی بباف
دو تا قهوهای بعدش دو تا بید مشکی)

پشتش دارچینی ۶ تو، قهوه ای پیش رف
چارشکی پیش رف، سفید جاخُ
(پشتش ۶ تا دارچینی بباف
۴ تا قهوه ای جلو رفت، سفید سر جای خودش)

سِشکی سنجتی پیش رف، خالش ترمه سفید
دوشکی قهوه ای پیش رف
(۳ تا سنجدی جلو رفت، خالش نخ ترمه سفید
۲ تا قهوه ای جلو رفت)

آخرش قه    وهای، به دِتا، سفید پیش رف
خالش ترمه سفید جاخُ
(آخرش ۲ تا قهوهای، سفید جلو رفت
خالش نخ ترمه سفید سر جای خودش)

پشومد دوشکی قهوه ای، دِتا بید مشکی
واگش فیروزه ای سه تو
(۲ تا قهوه ای جلو آمد، ۲ تا بید مشکی بباف
۳ تا فیروزه ای در برگشتش بباف

مسعود نکوئی

 

.

 

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow