خرید موسیقی بیکلام مفشو

دانلود اثر مفشو از آلبوم موسیقی مفشو

آموزش اثر مفشو بصورت کرال آکاپلا پلی فونیک

بازگشت به لیست آثار

 

شعر اثر مفشو :

نخو گُرتِ(۱) وا کُن اَ سِرِ مفشو       همو هَمیون سلسله ی لوز لوزو

تِ مفشو چِقَ اُفتِنگوآ گُنده کُچِکو         وَ روشون قیتون دوزی شِده ” وَر زاوو”

گل گاوزبون ، موردونه (۲) ، بابونه

مِی تُخ ، بارهَنگ (۳) خود زیره ، آپیشن ، آلاله

تَ شَم کِسِرک (۴) ، هِلیله (۵)   هِچی ور تَش نِمِیله

……………………..

دِواسر مقو کرد (۹) نِمِرقو                   افتنگو کلپوره بومادرون (۶) بچقار ور تِ گِلو

تِ جِلو آب نِدیده خاصّه                 { نون بربری ، مغزو ، بادیون خود زیره}(۷)

…………………….

ور آدما زارنجی                     گاوزبون عسل دِوایه

یا چاق می شن ور میخزَن       یا جون می دن می میرن

آفاقه شر کرمون                   ای   افتنگو دوایه

مختا مفشو دوایی                 نجات آدمایه

راسی !

روپاس (۸) و گز خبیصی (۹)         افتنگواش کجو یه ؟!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(۱)    نخ داخل نیفه مفشو و افتنگو که نخ قالی بافی است.
(۲)    داروی اعصاب و سرماخوردگی
(۳)    برای سینه پهلو و سرماخوردگی
(۴)    دل درد
(۵)    خدر کننده پای دندان و روفنده
(۶)    نفخ و دل درد
(۷)    برای اینکه بچه را از شیر مادر جدا کنند و او را به غذا عادت دهند
(۸)    مسکن درد دندان و چشم
(۹)    دل درد شد

 .

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow