خرید موسیقی بیکلام قووتو

دانلود اثر قووتو از آلبوم موسیقی هفت سین (بزودی)

آموزش اثر قووتو بصورت کرال آکاپلا پلی فونیک (بزودی)

بازگشت به لیست آثار

 

شعر اثر قووتو :

تِ جوغنو می کویَم              برذِ کتونِ کنجِت                              تخم شویدِ کاهو                  عنجوجه تخم قلفه
(در هاون بذر کتان و کنجد و تخم شوید و تخمه آفتابگردان می کوبم)
شب تا سحر سه من جو        ور نونایم می کویم                          هشکی خِبر نداره               اَ آفکوآی دستم
(از سرشب تاسحر ۹ کیلو جو می کوبم تا با آرد آن نان بپزیم و کسی از تاولهای دستانم خبر ندارد)
کمک می دم به ننو            پاک پیک برشته کردن                       بریز می دم دونارِ             بلکم خرمی بگیرن
(به مادرم برای پاک و برشته کردن دانه ها کمک می دهم تا بوی برشتگی بگیرند
بوش می پیچه تِ دالون        ور خیکم  کنده مالون                    ا َقوتو و دونا                   هچی نموند برامون
(بوی خوش آن در دالان می پیچد و دلم را به ضعف می اندازد،از لینهمه قوتو و دانه برایمان هیچ نمی ماند)
ت حقه ها قدیمی              قهوا ر می لچونیم                                    ور زامون و شبا عید          ور مهمونا میاریم
(قوتوها را در قوطیهای قدیمی با فشار جای می دهیم تا در مراسم ها از میهمانان پذیرایی کنیم)
هم شیرینه هم خوشبو        تا هف ت مله رف بو                                 پسته ، نخود ، هل باد       یارو به نرکو افتاد
(شیرین و خوشبوست و بوی آن تا هفت محله آن طرف تر رفته است بوی خوش قوتوی پسته و نخود و هل مردم را به سکسکه انداخته است)
عاروس که بچه ساله    با قهوه مغز پسته                                           قوت بگیره بچم         دومات خوشال بمونه
(تازه عروس کم سن وسال باید قوتوی پسته بخورد تا سالم وقوی باشد و داماد نیز خوشحال از سلامتی همسرش باشد)
ای وای ننو ای زاوو      جونی نداره بچوش                                   بمال ور رو شقیقاش       تخما قلفه ور درداش
(ای وای ! مادر و نوزادش کم بنیه هستند قوتو را با آب روی پیشانی و گیجگاهی شان بمالید و تخحهای قلفه را برای تسکین دردهای زاوو به او بدهید)
سستو زده ککینو             اَبسکی خیکِ دولاب                                  ور کوش بغل کشیده             پا چاها و پا پایاب
(چاهکن آنقدر دلوهای آب را به بغل گرفته و پای چاهها و پایابها حمل کرده که ضعیف شده است)
یه قاشقو قوتو                 قوت میده به دستاش                                 چشماش سویی نداره        بُر بُر میشه پُش پلکاش
(یک قاشق قوتو به دستانش نیرو می دهد و از پر پر شدن پلکهایش جلوگیری می کند و قدرت بینایی اش را زیاد می کند)
روش خوردن قوتو:
قاشق بکن ت حقه        نفس مکش بی موقع                                   گرتاش نره ت حلقت     ملام بخور بی حقه
(قاشق را در قوطی ببر و وارد دهان کن و در این حال لحظه ای نفس نکش تا گرد قوتو وارد ریه هایت نشود و آرام و بی کلک بخور)
اگر رختی ت لیوان     آب جوش بریز ور کلش                             ای بهترین دوایه        بی دردسر بی مایه
(اگر در لیوان ریختی روی آن آب جوش بریز که قوتو بهترین داروست ، بی دردسر و هزینه)
جونم بیا به کرمون        نمی شی آدریمون                                   با قوتو و دوناش           هر دردی می شه درمون
(عزیزم به کرمان بیا ، سرگردان نمی شوی ، با قوتو و دانه های محتویاتش تمام دردها درمان می شود)

 .

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow